11-3 north

Парцел за жилищно строителство

27 500 EUR 20 000 EUR

Площ: 5 000 м(5 дка)
Цена за м25,5 € 4 €

100 0605

Парцел за жилищно строителство

27 500 EUR 22 500 EUR

Площ: 5 000 м(5 дка)
Цена за м2: 5.5 € 4.5 €

94-2

Парцели за жилищен комплекс

66 000 EUR 44 000 EUR

Площ: 22 000 м(2,2 дка)
Цена за м2: 3 € 2 €

8216360

Парцел за ловно имение

114 000 EUR 60 000 EUR

Площ: 6 000 м(6 дка)
Цена за м219  10 €

100 8605

Парцел № 12 за жилищно строителство

25 000 EUR 20 000 EUR

Площ: 5 000 м(5 дка)
Цена за м25 € 4 €

42-43

Парцел № 43 за жилищно строителство

12 000 EUR 8 000 EUR

Площ: 4 000 м(4 дка)
Цена за м23 € 2 €

skica - 74 - 1

Парцел № 74 за жилищно строителство

11 000 EUR

Площ: 2 200 м(2,2 дка)
Цена за м2: 5 €

lot 83-86

Парцел № 86 за жилищно строителство

20 000 EUR

Площ: 5 000 м(5 дка)
Цена за м2: 4 €

lot 51

Парцел № 51 за жилищно строителство

18 000 EUR

Площ: 4 000 м(4 дка)
Цена за м2: 4.5 €

lot 40

Парцел № 40 за жилищно строителство

245 000 EUR

Площ: 9 800 м(9,8 дка)
Цена за м2: 25 €

lot 26

Парцел № 26 за жилищно строителство

28 000 EUR

Площ: 4 000 м(4 дка)
Цена за м2: 7 €

101 0012+11

Парцел № 5 за жилищно строителство

87 500 EUR

Площ: 3 500 м(3,5 дка)
Цена за м2: 25 €